Avanza Api Demo

  (Available in Swedish only, sorry)

  Demonstration av hur Avanzas (icke-officiella) API kan användas inifrån Google Sheets för att hämta färsk aktie- och fond-information m.h.a. de nya formlerna AvanzaStockGet och AvanzaFundGet.

  Ladda ner koden här, men observera, detta är endast avsett för demo-syften. Jag har inga kopplingar till Avanza annat än som nöjd kund.

  Exempel

  Såhär kan det se ut:

  Exempel 1.

  Kolumnerna ID och Namn är manuellt ifyllda, resterande kommer från Avanza via formeln AvanzaStockGet. Notera den komma-separerade strängen "Pris,PE,[...]", detta anger vilken information som hämtas.

  Ett mer avancerat exempel som använder “Conditional formatting” för att framhäva viktiga värden och skymma mindre viktiga värden:

  Exempel 2.

  Kolumnerna ID, Namn, PE och Köp är manuellt ifyllda, resterande kommer från Avanza. Namnen på vissa aktier visas i blått därför att de länkar till aktiernas hemsidor på Avanza. Cellerna i kolumnen Pris visas med olika bakgrundsfärg beroende på hur Pris förhåller sig till Köp, tack vare “Conditional formatting”. Notera Config!$A$1 i formeln högst upp, som betyder att informationen som ska hämtas finns i cell A1 i det Sheet som har namnet Config.

  Uppsättning

  För att få tillgång till de nya formlerna, kopiera innehållet i filen AvanzaApiDemo.gs till en ny skript-fil i Apps Script:

  1. Inifrån ett Google Sheets dokument, klicka på Tools - Script Editor. Detta öppnar Apps Script.
  2. Klicka på + tecknet till höger om Files och välj Script i dialogrutan som dyker upp.
  3. Ange ett godtyckligt filnamn, t.ex. Avanza, och tryck på ENTER.
  4. Den nya skript-filen har lite för-ifyllt innehåll som behöver tas bort, exempelvis med Control+a följt av Delete.
  5. Kopiera innehållet i filen AvanzaApiDemo.gs till skript-filen och spara med Control+s.
  6. Klart.

  Tips: För att anpassa hur ofta formlerna “räknas om”, gå till File - Spreadsheet settings - Calculation - Recalculation.

  Användning

  Efter uppsättning kan följande nya formler användas:

  AvanzaStockGet()

  Formeln tar två parametrar:

  • Parameter 1: Aktie-ID. Ett heltal som identifierar aktien hos Avanza. Hittas genom att besöka aktiens hemsida på Avanza och kopiera dess ID från URL:en. Exempelvis 5479 för Telia Company.
  • Parameter 2: Eftersökt information. En komma-separerad sträng som anger vilken information som ska hämtas. Exempelvis "Pris,PE" hämtar aktiekursen och PE.

  Aktie-information som kan hämtas via parameter 2:

  • Pris: Aktiekurs, anges i Valuta.
  • Utdelning: Nästa utdelning, anges i Valuta.
  • Utdelning-Xdag: Datum för nästa utdelnings X-dag.
  • Utdelning-Xdag-dt: Antal dagar till nästa utdelnings X-dag.
  • PE: PE.
  • Direktavkastning: Direktavkastning i %.
  • Rapport-Nästa: Datum för nästa rapport.
  • Rapport-Nästa-dt: Antal dagar till nästa rapport.
  • Valuta: Valuta för Pris och Utdelning.

  Exempel:

  =AvanzaStockGet(5479, "Pris,PE")
  

  AvanzaFundGet()

  Formeln tar två parametrar:

  • Parameter 1: Fond-ID. Ett heltal som identifierar fonden hos Avanza. Hittas genom att besöka fondens hemsida på Avanzas och kopiera dess ID från URL:en. Exempelvis 2801 för AMF Aktiefond Småbolag.
  • Parameter 2: Eftersökt information. En komma-separerad sträng som anger vilken information som ska hämtas. Exempelvis "NAV,Valuta" för att hämta fondens NAV och Valuta.

  Fond-information som kan hämtas via parameter 2:

  • NAV: Fondens NAV, anges i Valuta.
  • Valuta: Valuta för NAV.

  Exempel:

  =AvanzaFundGet(2801, "NAV,Valuta")